องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  ลงพื้นที่สำรวจสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกำแพงเศียรเพื่อหาแนวทางของบประมาณสร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 7]
 
  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)ในพื่นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ จำนวน 5 หลังคาเรือน[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 8]
 
  ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือจำนวน 5 หลังคาเรือน[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 51]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 44]
 
  มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 57]
 
  ออกสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์)[วันที่ 2022-04-15][ผู้อ่าน 77]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 51]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมดำเนินการซ่อมแซมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3