องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เมื่อเวลา 9.59 น. วันที่ 9 เมษายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมทั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงาน และสาธารณชนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และจะต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

2022-05-20
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-11