องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเรือ ได้มอบหมายให้ นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดที่เกี่ยวข้อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่3 จำนวน 3 หลังคาเรือน
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24