องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือจำนวน 5 หลังคาเรือน


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกพร้อมคณะ ร่วมกับ อำเภอปากพลี สำนักงาน พม.จังหวัดนครนายก ปภ.จังหวัดนครนายก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นายรุ่ง ลำบัวลอย นางสุกัญญา นันทะแสน รองนายกฯ นายเสกสรรค์ ตาดี รองปลัดฯ พร้อมด้วย กำนันตำบลท่าเรือ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือจำนวน 5 หลังคาเรือน

2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24