องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส(หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปปลาร้า) ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส(หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปปลาร้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03