องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดวัดท่าประดิษฐ์


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำรถน้ำออกทำความสะอาดวัดท่าประดิษฐ์หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือตามที่ได้รับคำขออนุเคราะห์จากประชาชน

2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03