องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดวัดลำบัวลอย


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำรถน้ำทำความสะอาดวัดลำบัวลอยหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ ตามที่ได้รับคำขออนุเคราะห์จากประชาชน

2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03