องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


สำรวจคลองสายแม่กลองและคลองชวดตาเจิมเพื่อหาแนวทางในการลอกกำจัดวัชพืช


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือพร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ตาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี สำรวจคลองสายแม่กลองและคลองชวดตาเจิมเพื่อหาแนวทางในการลอกกำจัดวัชพืช

2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24