องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มอบมายให้นางสุกัญญา นันทะแสน รองนายกฯ นางแก้วตา เมฆขลา เลขานุการนายก และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24