องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการ "อำเภอปากพลีจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (ว


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 อำเภอปากพลี นำโดย นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอปากพลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าเรือ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะกา โรงเรียนวัดลำบัวลอย และชาวบ้านตำบลท่าเรือ ร่วมทำโครงการ "อำเภอปากพลีจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (วันอานันทมหิดล) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24