องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม (Colourfull) ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าเรือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ครู นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะกา โรงเรียนวัดลำบัวลอย และประชาชนในตำบลท่าเรือ ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม (Colourfull) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายสาย 1 แยกขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้นครนายก

2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-24