องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

20  พ.ค. 2565 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565 จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565 ซื้อปลานิลสดพร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565 จ้างจัดทำโลโก้พร้อมพ่นตราเครื่องหมายสำหรับรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565 จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ 348 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565 จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565 จ้างออกแบบ จัดทำ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565 จ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ พร้อมจองพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง