องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการรายงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการรายงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ2564    เอกสารประกอบ : ประกาศผลการรายงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ