องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบฟิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 3]
 
   โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...[วันที่ 2023-12-01][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 [วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชาสัมพันธ์วันลอยกระทง[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 22]
 
  มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ,4 , 5 , และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 77]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้นำแอสฟัลติกกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลท่าเรือ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลท่าเรือ[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 59]
 
  เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอปากพลี[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 49]
 
  มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 40]
 
   มอบถุงยังชีพ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ซึ้งเป็นผู้ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8