องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 141]
 
  วันที่ 4 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาส การทำปลาส้มจากปลาตะเพียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 2024-04-05][ผู้อ่าน 154]
 
  วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จัดทำโครงการคนไทยใจอาสา (ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกั้นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หมู่ที่ 7 บ้านศาลเจ้า[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 185]
 
  กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ"[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 312]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 193]
 
  กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-03-08][ผู้อ่าน 213]
 
  กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านสวนรภีพันธ์ บ้านท่าประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ[วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 230]
 
  โครงการคนไทยใจอาสา (ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำโรง[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 173]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 177]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 140]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 151]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10