องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 56]
 
  จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-04][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการจัดการขยะในชุมชน (ฝึกอบรมตำบลท่าเรือ ร่วมใจ คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 [วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการจัดการขยะในชุมชน (ฝึกอบรมตำบลท่าเรือ ร่วมใจ คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 [วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 108]
 
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 106]
 

หน้า 1|2|3|4|5