องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 5]
 
  จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-01-04][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการจัดการขยะในชุมชน (ฝึกอบรมตำบลท่าเรือ ร่วมใจ คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 [วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการจัดการขยะในชุมชน (ฝึกอบรมตำบลท่าเรือ ร่วมใจ คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 [วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 74]
 
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมท้องถิ่นนครนายกร่วมใจ "Knock Door เคาะประตูบ้าน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครั...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 212]
 
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 170]
 
  ลอกคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 208]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 115]
 

หน้า 1|2|3|4|5