องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านสวนรภีพันธ์ บ้านท่าประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ


กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านสวนรภีพันธ์ บ้านท่าประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2024-04-19
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-14
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-25