องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการ "อำเภอปากพลีจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (ว


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 อำเภอปากพลี นำโดย นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอปากพลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าเรือ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะกา โรงเรียนวัดลำบัวลอย และชาวบ้านตำบลท่าเรือ ร่วมทำโครงการ "อำเภอปากพลีจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (วันอานันทมหิดล) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-01
2022-11-17
2022-10-13