องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือร่วมกันทำกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03