องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือร่วมกันทำกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-01
2022-11-17
2022-10-13