องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจัดทำโครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางในพื้นที่ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ

2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-01
2022-11-17
2022-10-13