องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจัดทำโครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางในพื้นที่ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ

2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03