องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง หมู่ที่ 7 - 8


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองคร์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่านตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรักษ์โลกและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม ภายใต้โครงการคนไทยใจอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565

2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-01
2022-11-17
2022-10-13