องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ลอกคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ตาดี รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่นำเรือออกช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโป๊ะสำหรับนำแม็คโฮลอกวัชพืชในคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย โดยได้รับความอนุเคระห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกโดยการติดต่อประสานงานจากนายสิทธิชัย อิ่มจิตร เลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-03