องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


ลอกคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ตาดี รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่นำเรือออกช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโป๊ะสำหรับนำแม็คโฮลอกวัชพืชในคลองสายท่าแห้ง - ประตูน้ำบางหอย โดยได้รับความอนุเคระห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกโดยการติดต่อประสานงานจากนายสิทธิชัย อิ่มจิตร เลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

2023-12-06
2023-12-01
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-15
2023-11-10
2023-10-18
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-12