องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจักหวัดนครนายกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และ โรงเรียนวัดเกาะกา ร่วมกันจัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ ณ โรงเรียนวัดเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2023-03-24
2023-02-28
2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-01