องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์บริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ทำกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ" ภายใต้โครงการคนไทยใจอาสา พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ

2023-06-21
2023-05-19
2023-04-13
2023-03-24
2023-02-28
2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04