องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์บริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ทำกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ" ภายใต้โครงการคนไทยใจอาสา พื้นที่บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ

2024-04-19
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-14
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-25