องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นายรุ่ง ลำบัวลอย รองนายกฯ นายวิจารณ์ ประจำสาคร รองนายกฯ และนางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกจ่ายเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ หมู่ที่1 - หมู่ที่8

2023-05-19
2023-04-13
2023-03-24
2023-02-28
2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14