องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นายรุ่ง ลำบัวลอย รองนายกฯ นายวิจารณ์ ประจำสาคร รองนายกฯ และนางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกจ่ายเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ หมู่ที่1 - หมู่ที่8

2024-05-23
2024-04-19
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-14
2024-02-13
2024-01-31