องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้นำแอสฟัลติกกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลท่าเรือ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลท่าเรือ


วันที่ 16-17  ตุลาคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ ตาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำแอสฟัลติกกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบลท่าเรือ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลท่าเรือ ดังนี้

- ถนนเกาะกา-ศาลเจ้า

- ถนนศาลเจ้า-คลองห้า

- ถนนเกาะกา-หนองทองทราย

- ถนนหมู่ที่5 - หมู่ที่8

-ถนนทางเข้า อบต.ท่าเรือ

2023-12-06
2023-12-01
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-15
2023-11-10
2023-10-18
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-12