องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

31  พ.ค. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566 ซื้อผ้าสีสำหรับผูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจากประตูน้ำบางหอยถึงบ้านนายสมศักดิ์ เสียงเย็น หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566 ซื้อผ้าม่านปรับแสงยูวี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566 ซื้อม่านปรับเเสงกันแสงยูวี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาย หมู่ 5 บ้านท่าควายแห-หมู่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 1 บ้านเกาะกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 5 บ้านท่าควายแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 6 บ้านโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 7 บ้านศาลเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-348 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างรายทาง หมู่ 8 จุดที่ 2 จากบ้านนางวาสนา-บ้าน อ.สุนทร หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566 ซื้อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง