องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

6  ธ.ค. 2566 จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 ต้น (อุปกรณ์ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกาและโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและประดับตกแต่งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-7108 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต-3696 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566 ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมม์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง