องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

17  พ.ค. 2567 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (บ้านท่าควายแห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลำอ้ายงอน หมู่ที่2 ช่วงที่2 บ้านลำบัวลอย ตำบลท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประเดือนพฤษภาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลข บจ 7783 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 7108 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 348 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567 จ้างก่อสร้างถนนดินเลียบคลองบางหอย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง