องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566- มีนาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]40
2 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]38
3 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565- กันยายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]105
4 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]79
5 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565- มีนาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]148
6 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- ธันวาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]166
7 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]132
8 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]147
9 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]130
10 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- ธันวาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]135