องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2565 ]115
2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 49) พ.ศ.2561 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งประเภททั่วไป เเละประเภทวิชาการ ฯ [ 27 เม.ย. 2565 ]114
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 48 พ.ศ.2561 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 27 เม.ย. 2565 ]117
4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]116
5 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 27 เม.ย. 2565 ]115
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2565 ]117
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]115
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฎิลัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563) [ 27 เม.ย. 2565 ]116
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]121
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2565 ]121
 
หน้า 1|2