องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 [ 1 เม.ย. 2567 ]30
2 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]42
3 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 [ 28 ธ.ค. 2566 ]244
4 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 [ 3 ต.ค. 2566 ]250
5 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 [ 14 ก.ค. 2566 ]247
6 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2566 ]248
7 ประกาศผลการรายงานของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 จำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]42
8 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]250
9 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [ 31 ต.ค. 2565 ]248
10 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]251
 
หน้า 1|2