องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 [ 3 ต.ค. 2566 ]30
2 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 [ 14 ก.ค. 2566 ]31
3 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
4 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]59
5 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 [ 3 ม.ค. 2566 ]100
6 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [ 31 ต.ค. 2565 ]69
7 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]175
8 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]174
9 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]174
10 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 [ 8 เม.ย. 2565 ]220
 
หน้า 1|2