องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
งานจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]10
2 ราคาประเมินพุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามสักษณะการใช้ประโยขน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละราย ตามแบบ (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]37
3 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]51
4 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) [ 2 ธ.ค. 2565 ]58
5 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]61
6 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]70
7 ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]67
8 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]70
9 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ [ 7 พ.ย. 2565 ]72
10 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2565 ]75
 
หน้า 1|2