องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
งานจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]13
2 ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]27
3 ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]27
4 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]30
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ [ 7 พ.ย. 2565 ]37
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2565 ]43
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]41
8 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]100
9 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]123
10 การจัดทำรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]130
 
หน้า 1|2