องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) [ 21 ม.ค. 2565 ]252
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]252
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564-กันยายน2564) [ 20 ต.ค. 2564 ]248
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]251
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือประจำไตรมาตรที่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]253