องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

    รายละเอียดข่าว


แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565 - 2570)
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ