องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ? 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ? 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ