องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ