องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ราชสีห์ รับเรื่องราวร้องทุกข์(ทุกเรื่อง)

    รายละเอียดข่าว

ประสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จัดตั้ง "ตู้ราชสีห์"รู้เรื่องราวร้องทุกข์(ทุกเรื่อง)เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนท่าเรือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ราชสีห์ รับเรื่องราวร้องทุกข์(ทุกเรื่อง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ