องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โครงการ "แว่นตาปันสุข"

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แว่นตาไทยได้จัดทำโครงการ "แว่นตาปันสุข"ออกให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสายตาแก่บุคลากรภาครัฐในราคาพิเศษเพียง 300 บาท ทุกปัญหาสายตา (จากราคาปกติ 700 - 1,000 บาท) โดยจัดหน่วยรถออกให้บริการถึงสำนักงาน (รอแว่นภายใน 15 นาที)

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลท่าเรือ หรือสามารถลงชื่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ โครงการ "แว่นตาปันสุข"
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ