องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฎิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฎิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)    เอกสารประกอบ : แผนปฎิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
: ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ