องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
 
: ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ