องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565    เอกสารประกอบ ::
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ