องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครนายก เรื่อง ?รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครนายก เรื่อง ?รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
 
: รูปหัวข่าว
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ