องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

 

โดย

1.ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ออกไปเป็นวันที่ 4 มกราคม 2566

2.ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ออกไปเป็นวันที่ 6 มกราคม 2566

3.ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ออกไปเป็นวันที่ 9 มกราคม 2566

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรนั้นเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง โปร่งใส

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้วยังคงทรงสิทธิในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเช่นเดิม ทุกประการ จนกว่าจะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามวันที่กำหนด.    เอกสารประกอบ : เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ