องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยประกาศผู้ที่มีผลการสอบรวมทุกภาคเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมีผลการสอบในแต่ละภาคของทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้หลังจากนี้จะได้ขอรับความเห็นชอบ (ในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจ) ต่อ ก.อบต.จังหวัดนครนายก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต่อไป    เอกสารประกอบ : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ