องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2566
 
: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2566
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ