องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ ความสามารถและได้รับความสุข สนุกสนานร่าเริง เพลิดเพลิน โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมรับของรางวัลมากมาย

จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ได้นำบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ ::
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ