องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]24
2 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกรกฏาคม พ.ศ2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) [ 11 ต.ค. 2566 ]23
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านายสายัณห์ การะเกด ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากประตูน้ำลำบัวลอยถึงถนนทางรถไฟ หมู่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]24
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะจากสะพานคลองห้า-บ้าน อ. สุนทร หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]26
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนหมู่ 4-7 และถนนหมู่ 4-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]23
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญสุข หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]25
8 ประกำาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 บ้านท่าควายแห - หมู่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]23
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]82
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]85
 
หน้า 1|2