องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มุม KM เพื่อพัฒนาความรู้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : มุม KM เพื่อพัฒนาความรู้
 
: KM เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร
: KM เรื่องเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)
: KM เรื่องบำเหน็จบำนาญ
: KM เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
: KM เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ อปท.
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ