องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศวันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประกาศวันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยดำเนินการสอบในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

- โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการสอบตามประกาศฉบับนี้ให้ละเอียด

- ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมีสิทธิเข้าสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

- โปรดแต่งกายสุภาพ (สำหรับพนักงานขับรถยนต์ให้แต่งกายสุภาพแต่เป็นชุดที่สามารถปฏิบัติการสอบภาคปฏิบัติได้อย่างสะดวก)

- ผู้สมัครเข้ารับการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้นำปากกา ดินสอ ยางลบ เพื่อปฏิบัติการสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก และภาค ข)

- ผู้สมัครทุกคนให้นำบัตรประจำตัวสอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

- โปรดรักษาเวลาในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด (พนักงานจ้างตามภารกิจให้มาก่อนเวลาสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 9.00 น. พนักงานขับรถยนต์ให้มาก่อนเวลาสอบภาคปฏิบัติ เวลา 10.00 น.)

- หากพบการทุจริตในวันสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    เอกสารประกอบ : ประกาศวันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ