องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]99
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]113
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ? 2566 [ 22 เม.ย. 2565 ]85
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ? 2566 [ 22 เม.ย. 2565 ]86
5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]80